Nyhet! Nu även som öppet utbildningsprogram

”ATT LEDA Utveckling och etablering av verksamhetsprocesser”

Programbeskrivning  

En utbildning för dig som arbetar med förbättringsarbete som kräver engagemang förankring och en hög grad av delaktighet! Utbildningen genomförs i digitalt workshopformat, där du som deltagare får gott om egen praktisk erfarenhet. Detta med hjälp av en rad pedagogiska övningar och olika användbara verktyg för att på egen hand kunna leda ett processförbättringsarbete.

Du får tillgång till en utbildningsplattform där du under hela utbildningen har tillgång till utbildningsmaterial och kan följa själva utbildningsprocessen. Som deltagare får du även tillgång till en digital whiteboard (en kollaborationsplattform), där samtliga deltagare kan vara inne och jobba kollaborativt online samtidigt.

Totalt 9 utbildningsdagar utspridda över en termin, där våra erfarna utbildningsledare lär ut de färdigheter och praktiska verktyg som behövs för att leda beslutsfattare och arbetsgrupper under genomförandet av ett processförbättringsarbete. 

 

Beprövad arbetsmetod – Genom ett systemiskt synsätt hanterar Indigo IPEX metoder och verktyg alla beståndsdelar i en organisation som påverkar verksamhetens resultat. Berörda intressenter synliggörs, krav och önskemål identifieras och hanteras i rätt forum under processutvecklingsresans gång.

ÄR- och BÖR-lägen på strategi-, process och medarbetarnivå visualiseras och används i ledningsgrupper, utvecklingsgrupper etc. för att främja gemensam förståelse, helhetssyn och maximalt resultat för inblandade intressenter.

Metoden och verktygen Indigo IPEX använder för processkartläggning och processorientering har utvecklats med utgångspunkt i Rummler-Braches metodik för processutveckling, Peter Senges fem discipliner, EFQMa modell för verksamhetsutveckling. Allt kryddat med Indigo IPEX samlade erfarenhet av förändringsledning.

Genom åren har arbetsmetoden framgångsrikt använts hos kunder både inom offentlig och privat sektor, exempelvis: hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, fastigheter samt energi. Hos flertalet av kunderna har interna processledare utbildats i metoden. 

Ta gärna del av vad våra kunder sagt om oss här på vår hemsida under Kundreferenser eller kontakta oss så förmedlar vi kontaktuppgifter till våra kunder.

 

Upplevelsebaserad inlärningsmodell Vi använder oss av en upplevelsebaserad inlärningsmodell dvs ”learning-by-doing”.

 Du lär dig att leda processförbättringsarbete genom ett systematiskt och pedagogiskt upplägg där vi varvar korta teoriavsnitt följt av praktiska övningar med rollspel.

 

Varför krångla till det? – Syftet med utbildning är att nya kunskaper/färdigheter skall gå att tillämpa. Metoden är enkel, inte överkonstruerad. Allt passar väl ihop. Varje steg följer på ett naturligt sätt nästa. Vi har utformat ”processen” att förbättra en process genom att göra det enkelt för dig att lära och genomföra.

Utbildningsprogrammet erbjuder

  • Kunskaper om de olika faserna i ett processförbättringsarbete
  • Praktiska verktyg, metoder och mallar för att leda ett processförbättringsarbete
  • Ökad kunskap om implementering och förankring av nya arbetssätt och processer i en organisation
  • Verktyg för att designa och leda effektiva möten, planeringsdagar, workshops

Programmets innehåll på en övergripande nivå

Förberedelser inför utbildning, 1 vecka innan UPPstart

Inför utbildningen mottar du en länk till vår utbildningsyta där du får viktig information om upplägg och andra praktikaliteter. Du får även svara på en del enklare uppgifter inför utbildningen så som din bakgrund och dina förväntningar på din kommande utbildningsresa.

Block 1 – Uppstart, 1 dag

Introduktion till programmet, vad innebär det att leda ett processförbättringsarbete, grundläggande strukturella och kulturella verktyg. Presentation av ett verkligt case.

Block 2 – Överblick av förbättringsarbetets FASER

2 dagar

  • Grundtankar, genomgång av teori och ramverk för processförbättring + case

Block 3 – Teori & praktisk träning, 2 dagar

  • Teorigenomgångar och praktisk träning i en trygg miljö på inledande faser, etablera förutsättningar och kartlägga & analysera ÄR-läge.

Block 4 – Teori & praktisk träning, 3 dagar

  • Teorigenomgångar och praktisk träning i en trygg miljö på Språngvis förbättring, utveckla BÖR-läge samt etablera en process i verksamheten.

Block 5 – Teori & praktisk träning, 1 dag

  • Teorigenomgångar och praktisk träning i en trygg miljö på att ständigt förbättra & förvalta i vardagen

utbildningen ingår även:

Indigo IPEX praktiska facilitatorguide för processutveckling, dokumentationsmallar och instruktioner till workshops. Du får även boken “Improving Performance: How to Manage the White Space in the Organization Chart”. Som bevis för genomgången utbildning mottar du ett intyg i form av ett diplom.

Målgrupper

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med förbättringsarbete som kräver engagemang, förankring och hög grad av delaktighet. Du kan vara internkonsult, kvalitetschef, verksamhetsutvecklare, processutvecklare, processledare eller linjechef. Du kan också ha en annan roll på din arbetsplats som innebär utveckling och etablering av processer och där din kompetens och energi krävs för att föra utvecklingen framåt.  

Praktisk information

TID:

Nästa utbildningstillfällen.

Kull 1. Uppstart Juni 2021
Block 1 – Uppstart, 17 jun
Block 2, 19–20 aug
Block 3, 23–24 sep
Block 4, 20–22 okt
Block 5, 25 nov

Kull 2. Uppstart September2021:
Block 1 – Uppstart, 30 sep
Block 2, 11–12 nov
Block 3, 16–17 dec
Block 4, 27–28 jan
Block 5, 25 feb

Plats: 

Via Zoom (alternativt Teams om deltagarnas verksamheter inte tillåter Zoom på sina datorer) 

Praktikaliteter:  

  • Du behöver en dator och helst en extra skärm för att underlätta överblick för de olika praktiska övningarna under utbildningen.
  • Inför utbildningen kommer en länk till en gemensam arbetsyta som vi använder under hela utbildningsprocessen.

Pris:

37 500 (exkl. moms)

Boka plats:

 Skicka din intresseanmälan via e-post till kontakt@indigoipex.se 
så kontaktar vi dig snarast.

Utbildningsledare:

Vi som leder utbildningsprogrammet har över 20 års erfarenhet av verksamhetsutveckling både inom offentlig sektor och i det privata näringslivet. Kontakta gärna oss för frågor. 

Fredrik Alsén

CEO/Partner, Managementkonsult

 +46 70 471 10 58

fredrik.alsen@indigoipex.se

 

Nina Strömberg

Managementkonsult
Kvalitets- och Miljöansvarig

 +46 72 944 66 10

nina.stromberg@indigoipex.se

OM OSS | Indigo IPEX AB har över tjugo års erfarenhet av strategi-, ledarskaps- och verksamhetsutveckling inom privat och offentlig sektor.  Vi har ofta varit ett verktyg för kunden att realisera strategier och genomföra förbättringar.

info@indigoipex.se

Tel: + 46 72 944 66 10