Vi är indigo Ipex

Om oss:

Vi är konsulter som faciliterar/coachar ledare och grupper till att själv både identifiera sina behov och hitta lösningarna till dem. 

  • Indigo IPEX mission är att utveckla våra kunders egen förändringskraft i syfte att förbättra såväl yttre som inre effektivitet.
  • Vårt fokus är förändringsledning i komplexa miljöer
  • Vi arbetar med helheten – Kultur, Struktur, Innovation och Resultat.
  • Genom involverande utvecklingsprocesser får vi ett högt engagemang, ökad arbetsglädje och företagskulturen danas samtidigt på ett positivt sätt.
  • Förändringskraften förstärks genom kompetensutveckling av ledare och andra nyckelpersoner i förbättringsarbetet samt konsekvent och uthållig tillämpning av beslutade förbättringsmodeller.
  • Vi är kända för vår arbetsmodell och våra metoder som bjuder in till att medarbetarnas kunskap, kompetens och kreativitet tas tillvara.
  • Vi har kontor i Karlskrona och Stockholm men arbetar med kunder över hela Skandinavien.
  • Vi består av att kärnteam av fem konsulter samt ett tiotal nätverkskonsulter.

Lär känna våra konsulter:

Klicka på bilderna för att läsa mer om oss!

Jan Flink

Fredrik Alsén

Nina Strömberg

Jonas Bommeskär

Lars Svensson

John Boldt-Christmas

Terje Opdahl

OM OSS | Indigo IPEX AB har över tjugo års erfarenhet av strategi-, ledarskaps- och verksamhetsutveckling inom privat och offentlig sektor.  Vi har ofta varit ett verktyg för kunden att realisera strategier och genomföra förbättringar.

info@indigoipex.se

Tel: + 46 72 944 66 10