Vi är indigo Ipex

Om oss:

Vi är konsulter som faciliterar/coachar ledare och grupper till att själv både identifiera sina behov och hitta lösningarna till dem. 

  • Vi har under flera decennier genomfört framgångsrika utvecklingsprojekt inom både offentlig och privat verksamhet.
  • Vi arbetar med helheten – Kultur, Struktur, Innovation och Resultat.
  • Vi vänder oss till verksamheter som är utvecklingsorienterade och  som vill utveckla egen förmåga till ständig förbättring.
  • Vi har kontor i Karlskrona och Stockholm men arbetar med kunder över hela Skandinavien.
  • Vi består av att kärnteam av fem konsulter samt ett tiotal nätverkskonsulter.
  • Vår mission är att utveckla våra kunders förändringskraft i syfte att förbättra såväl yttre som inre effektivitet.

Vår affärsidé

Indigo Ipex bidrar till ökat värdeskapande genom att utveckla företag och organisationers egen förändringskraft genom att involverande arbetsprocesser och kompetensutveckling.

Genom involverande arbetsprocesser får vi ett högt engagemang, ökad arbetsglädje och företagskulturen danas samtidigt på ett positivt sätt.
Förändringskraften förstärks genom kompetensutveckling av ledare och andra nyckelpersoner i förbättringsarbetet samt konsekvent och uthållig tillämpning av beslutade förbättringsmodeller.

 

Lär känna våra konsulter:

Klicka på bilderna för att läsa mer om oss!

Jan Flink

Fredrik Alsén

Nina Strömberg

Jonas Bommeskär

Lars Svensson

John Boldt-Christmas

Terje Opdahl

OM OSS | Indigo IPEX AB har över tjugo års erfarenhet av strategi-, ledarskaps- och verksamhetsutveckling inom privat och offentlig sektor.  Vi har ofta varit ett verktyg för kunden att realisera strategier och genomföra förbättringsprogram. 

info@indigoipex.se

Tel: + 46 72 944 66 10