Så utvecklar du en värdeskapande och MOTIVERANDE organisation för framtiden!

Förändringsledning

Organisationer som utvecklas och som anses vara attraktiva karaktäriseras oftast av en kultur som tar tillvara på medarbetarnas kunskap, kompetens och kreativitet. Men också av struktur och kontinuitet i alla arbetsprocesser. Förändringsledare har en nyckelroll i detta.

UTBILDNINGSPROGRAM

Konsulter har inte alla svar. Istället lär vi kunder att tillämpa våra metoder med noggrannhet och disciplin så att de kan hitta svaren själva.
Våra utbildningsprogram hjälper organisationer att utveckla sin egen förändringskraft, bli mindre konsultberoende och mer självförsörjande.

FÖRÄNDRINGSLEDNING & UTBILDNING MED INDIGO IPEX GER NÄRING FÖR FRAMTIDEN!

 

De flesta organisationer verkar i miljöer som kräver moderna, effektiva och smarta arbetssätt.  Detta för att hantera ny teknik och attrahera rätt kompetens.  

✓ Arbetsmodellen och metoderna vi använder bjuder in till att medarbetarnas kunskap, kompetens och kreativitet tas tillvara. Genom involverande utvecklingsprocesser får vi ett högt engagemang, ökad arbetsglädje och företagskulturen danas samtidigt på ett positivt sätt.

 En av styrkorna med vårt arbetssätt är att det på ett pedagogiskt och lättförståeligt sätt skapas lärande.

✓ Indigo IPEX utvecklar er förändringskraft genom att arbeta med helheten – ”kultur, struktur, resultat och innovation”

✓ Våra utbildningsprogram fokuserar på att förstärka våra kunders interna förändringskraft.

✓ Tillsammans med våra kunder skapar vi mätbara resultat och långsiktiga effekter!

Några av våra kunder

ERFARNA KONSULTER

 

Vår mission är att utveckla våra kunders förändringskraft i syfte att förbättra såväl yttre som inre effektivitet

OM OSS | Indigo IPEX AB har över tjugo års erfarenhet av strategi-, ledarskaps- och verksamhetsutveckling inom privat och offentlig sektor.  Vi har ofta varit ett verktyg för kunden att realisera strategier och genomföra förbättringar.

info@indigoipex.se

Tel: + 46 72 944 66 10