Så utvecklar du en värdeskapande och glad organisation för framtiden!

Förändringsledning

Organisationer som utvecklas och som anses vara attraktiva på arbetsmarknaden karaktäriseras oftast av ledning som tar till vara på medarbetarnas kunskap, kompetens och kreativitet. Men också av struktur och kontinuitet i alla arbetsprocesser. Så lyckas du!

Våra utbildningar

Hjälp till självhjälp att framåt ständigt utveckla organisationen kräver utbildning. Med Indigo Ipex utbildningar anpassade efter er organisation hittar vi ert framtida arbetssätt vad gäller förändringsledning och förbättringsarbete. Vi erbjuder även öppna utbildningar inom förbättringsledning och ledarskap.

FÖRÄNDRINGSLEDNING MED INDIGO IPEX GER NÄRING FÖR FRAMTIDEN!

 

De flesta organisationer verkar i miljöer som kräver moderna, effektiva och smarta arbetssätt.  Detta för att hantera ny teknik och attrahera rätt kompetens.  

✓ Vår arbetsmodell och våra metoder bjuder in till att medarbetarnas kunskap, kompetens och kreativitet tas tillvara. Genom involverande utvecklingsprocesser får vi ett högt engagemang, ökad arbetsglädje och företagskulturen danas samtidigt på ett positivt sätt.

 En av styrkorna med vårt arbetssätt är att det på ett pedagogiskt och lättförståeligt sätt skapas lärande.

✓ Indigo IPEX utvecklar er förändringskraft genom att arbeta med ”kultur, struktur, resultat och innovation”

✓ Tillsammans med våra kunder skapar vi mätbara resultat och långsiktiga effekter!

Några av våra kunder

ERFARNA KONSULTER

– Vi hjälper våra kunder att realisera förbättring

 

Vår mission är att utveckla våra kunders förändringskraft i syfte att förbättra såväl yttre som inre effektivitet

OM OSS | Indigo IPEX AB har över tjugo års erfarenhet av strategi-, ledarskaps- och verksamhetsutveckling inom privat och offentlig sektor.  Vi har ofta varit ett verktyg för kunden att realisera strategier och genomföra förbättringsprogram. 

info@indigoipex.se

Tel: + 46 72 944 66 10