NYHET! Öppet webbaserat utbildningsprogram

ATT LEDA PROCESSFÖRBÄTTRING

NYHET!

NU SOM ÖPPET UTBILDNINGSPROGRAM

”ATT LEDA PROCESS-FÖRBÄTTRING” 

Vill du också lära dig att framgångsrikt leda beslutsfattare och arbetsgrupper under genomförandet av processförbättring?

Nu har du möjligheten!  

Lär dig att FRAMGÅNGSRIKT leda processförbättring

Programmet för dig som arbetar med förbättringsarbete som kräver engagemang förankring och en hög grad av tvärfunktionell delaktighet. 

PROGRAMBESKRIVNING

Totalt 9 utbildningsdagar utspridda över en termin i digitalt workshopformat, där våra erfarna utbildningsledare ger dig möjlighet att förvärva de färdigheter och praktiska verktyg som behövs för att leda beslutsfattare och arbetsgrupper under genomförandet av ett processförbättringsarbete.

 

Beprövad arbetsmetod – Genom ett systemtänkande hanterar Indigo IPEX metoder och verktyg alla beståndsdelar i en organisation som påverkar verksamhetens resultat. Berörda intressenter synliggörs, krav och önskemål identifieras och hanteras i rätt forum under processförbättringsresans gång.

 

ÄR- och BÖR-lägen på organisation-, process och medarbetar-/teamnivå visualiseras och används i ledningsgrupper, utvecklingsgrupper etc. för att främja gemensam förståelse, helhetssyn och maximalt resultat för inblandade intressenter.

 

Metoden och verktygen Indigo IPEX använder för processförbättring har utvecklats med utgångspunkt i Rummler-Braches metodik, Peter Senges fem discipliner, EFQMs modell för verksamhetsutveckling samt Försvarshögskolans ledar- och grupp-utvecklingsmoduler. Allt kryddat med Indigo IPEX samlade erfarenhet av förändringsledning.

 

Genom åren har arbetsmetoden framgångsrikt använts hos kunder inom både offentlig som privat sektor, exempelvis: hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, fastigheter samt energi. Hos flertalet av kunderna har interna processledare utbildats i metoden. Våra kunder delar gärna med sig av sina erfarenheter av samarbetet med oss. Kontakta oss så förmedlar vi dessa

Upplevelsebaserad inlärningsmodell – Vi använder oss av en upplevelsebaserad inlärningsmodell dvs ”learning-by-doing”.

 

Du lär dig att leda processförbättringsarbete genom ett systematiskt och pedagogiskt upplägg där vi varvar korta teoriavsnitt följt av praktiska övningar med rollspel. 

 

Varför krångla till det? – Syftet med utbildning är att nya kunskaper/färdigheter skall gå att tillämpa. Metoden är enkel, inte överkonstruerad. Allt passar väl ihop. Varje steg följer på ett naturligt sätt nästa. Vi har utformat ”processen” att förbättra en process genom att göra det enkelt för dig att lära och genomföra.

Utbildningsprogrammet erbjuder:

 • Kunskaper om de olika faserna i ett processförbättringsarbete
 • Praktiska verktyg, metoder och mallar för att leda ett processförbättringsarbete
 • Ökad kunskap om implementering och förankring av nya processer och arbetssätt i en organisation
 • Verktyg för att designa och leda effektiva möten, planeringsdagar, workshops

 

MÅLGRUPP

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med förbättringsarbete som kräver engagemang, förankring och hög grad av delaktighet.

Du kan vara internkonsult, kvalitetschef, verksamhetsutvecklare, processutvecklare, processledare eller linjechef.

Du kan också ha en annan roll på din arbetsplats som innebär utveckling och etablering av processer och där din kompetens och energi krävs för att föra utvecklingen framåt.  

FÄRDIGHETER DU FÖRVÄRVAR UNDER UTBILDNINGEN

Efter genomfört program har du förmåga att leda beslutsfattare och arbetsgrupper under genomförandet av processförbättring.

De praktiska färdigheter du förvärvar under utbildningen är bland annat följande:

⇒ Etablera förutsättningar

 • Identifiera behov från kunder & intressenter som skall täckas
 • Definiera effektmål, projektmål, planer & avgränsningar
 • Utbilda och motivera nyckelaktörer i projektet

⇒ Kartlägga och analysera ÄR-läge

 • Beskriva processens ÄR-läge och nuvarande prestanda
 • Identifiera och analysera processens styrkor och svagheter
 • Utveckla handlingsplan för ”Lågt hängande frukter”
 • Genomföra benchmarking
 • Besluta om ständig förbättring eller språngvis förbättring i projektform

⇒ Språngvis förbättring – utveckla BÖR-läge

 • Konkretisera krav och önskemål
 • Beskriva framtida arbetssätt i form av en tydlig BÖR-process
 • Utveckla lösningar och åtgärder samt processorienterat mätsystem
 • Utveckla plan för etablering av process i verksamheten

⇒ Genomföra tematillfällen för att förädla kvalitet och säkra användning

 • Presentera, förstå och komplettera framtaget underlag
 • Skapa delaktighet, lärande och engagemang i hela organisationen tidigt i processen
 • Öka kvalitet i beslutsunderlag både avseende ÄR- och BÖR-lägen
 • Grunda för effektiv implementering

⇒ Etablera process i verksamheten (Implementering)

 • Säkerställa att en förbättrad och etablerad process används i verksamheten
 • Implementera mätsystem, infrastruktur och ägarskap för ständig förbättring
 • Följa upp att projektmål är uppfyllda samt även synliga förbättringar avseende effektmål

⇒ Ständigt förbättra & förvalta i vardagen

 • Använda etablerade arbetssätt för kontinuerlig övervakning och förbättring av processen

Kort och gott är du tränad att använda en processförbättringsmetod som:

 • säkerställer strategisk nytta
 • involverar och skapar högt engagemang
 • utvecklar individuell och kollektiv kunskap om helhet och detaljer
 • danar företagskulturen på ett positivt sätt

Under utbildningen får du verktygen för att framgångsrikt initiera och leda processförbättringar och skapa bestående förändringar som i sin tur skapar strategiska fördelar.

 

PROGRAMINNEHÅLL PÅ EN ÖVERGRIPANDE NIVÅ

Inför utbildningen – 1 vecka innan

Inför utbildningen mottar du en länk till vår utbildningsyta där du får viktig information om upplägg och andra praktikaliteter. Du får även svara på en del enklare uppgifter inför utbildningen så som din bakgrund och dina förväntningar på din utbildningsresa.

Block 1 – Uppstart, 1 dag

 • Introduktion till programmet, vad innebär det att leda ett processförbättringsarbete, grundläggande strukturella och kulturella verktyg. Presentation av ett verkligt case.

Block 2 – Överblick av förbättringsarbetets faser, 2 dagar

 • Grundtankar, genomgång av teori och ramverk för processförbättring + case

Block 3 – Praktisk träning ”ÄR”, 2 dagar

 • Teorigenomgångar och praktisk träning i en trygg miljö på inledande faser, etablera förutsättningar och kartlägga & analysera ÄR-läge.

Block 4 – Praktisk träning ”BÖR”, 3 dagar

 • Teorigenomgångar och praktisk träning i en trygg miljö på Språngvis förbättring, utveckla BÖR-läge samt etablera en process i verksamheten.

Block 5 – Praktisk träning ”Ständig förbättring”, 1 dag

 • Teorigenomgångar och praktisk träning i en trygg miljö på att ständigt förbättra & förvalta i vardagen

Efter utbildning – träff för erfarenhetsutbyte och påfyllning

I utbildningen ingår även:

Indigo IPEX facilitatorguide för processförbättring, praktiska case, dokumentationsmallar och instruktioner till workshops samt boken “Improving Performance: How to Manage the White Space in the Organization Chart”. Du får även ett diplom som bevis för genomgången utbildning.

PRAKTISK INFORMATION (Upplägg, omfattning, pris)

Upplägg

Utbildningen genomförs i digitalt workshopformat, där du som deltagare får gott om egen praktisk erfarenhet. Detta med hjälp av en rad pedagogiska övningar och olika användbara verktyg för att på egen hand kunna leda processförbättring. Du får tillgång till en gemensam arbetsyta/utbildningsplattform där du under hela utbildningen har tillgång till utbildningsmaterial och kan följa själva utbildningsprocessen. Som deltagare får du även tillgång till en digital whiteboard (en kollaborationsplattform), där samtliga deltagare kan vara inne och jobba samtidigt.

 

Omfattning (antal dagar)
Block 1 – Uppstart, 1 dag
Block 2, 2 dagar
Block 3, 2 dagar
Block 4, 2 dagar
Block 5, 1 dag

Totalt: 8 heldagar utspridda över en termin med mellanliggande hemuppgifter

 

Plats
Via Zoom (alternativt Teams om deltagarnas verksamheter inte tillåter Zoom på sina datorer)

 

Utrustning

 • Du behöver en dator och helst en extra skärm för att underlätta överblick för de olika praktiska övningarna under utbildningen.
 • Inför utbildningen kommer en länk till en gemensam arbetsyta som vi använder under hela utbildningsprocessen.

 

Utbildningsledare
Vi som leder utbildningen är uppskattade utbildare och erfarna facilitatorer/processledare. Vi har samarbetat med många olika typer av verksamheter i både offentlig sektor och i det privata näringslivet.

 

Pris: 37 500 (exkl. moms)

 

Boka din plats:

Du kan välja att boka din plats redan idag genom att fylla i vårt anmälningsformulär eller att skicka en intresseanmälan via e-post till kontakt@indigoipex.se så kontaktar vi dig snarast.

Bokningsvillkor hittar du här.

 

Begränsat antal platser!

NYHET!

NU SOM ÖPPET UTBILDNINGSPROGRAM

”ATT LEDA PROCESS-

FÖRBÄTTRING” 

Vill du också lära dig att framgångsrikt leda beslutsfattare och arbetsgrupper under genomförandet av processförbättring?

Nu har du möjligheten!  

Begränsat antal platser!

Utbildningsledare:

Vi som leder utbildningsprogrammet har över 20 års erfarenhet av verksamhetsutveckling både inom offentlig sektor och i det privata näringslivet. Kontakta gärna oss för frågor. 

Fredrik Alsén

CEO/Partner, Managementkonsult

 +46 70 471 10 58

fredrik.alsen@indigoipex.se

 

Nina Strömberg

Managementkonsult
Kvalitets- och Miljöansvarig

 +46 72 944 66 10

nina.stromberg@indigoipex.se

OM OSS | Indigo IPEX AB har över tjugo års erfarenhet av strategi-, ledarskaps- och verksamhetsutveckling inom privat och offentlig sektor.  Vi har ofta varit ett verktyg för kunden att realisera strategier och genomföra förbättringar.

info@indigoipex.se

Tel: + 46 72 944 66 10