Personuppgiftspolicy

Vilka vi är

Vår hemsideadress: https://indigoipex.se.

Vilken typ av persondata som vi lagrar och varför vi gör det

Din integritet är viktig för oss och vi vill alltid vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter för att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. I denna integritetsskyddspolicy hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Notera att personuppgiftspolicyn inte tillämpas på personuppgifter som du lämnar till någon av våra samarbetspartners. Vi tar inget ansvar för den personuppgiftsbehandling som utförs av våra samarbetspartners.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Indigo IPEX AB (org. nr  556745-0217) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss. Har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss via e-post: info(at)indigoipex.se​

Personuppgifter som vi samlar in från dig

Vi kan samla in olika typer av personuppgifter om dig i samband med att du besöker vår webbsida, bokar kurser/utbildningar, anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller vid andra kontakter med oss.

Exempel på personuppgifter som vi samlar in om dig vid dessa tillfällen är:

  • Namn
  • Kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress och telefonnummer
  • Användardata (till exempel vilka webbsidor du besöker/har besökt och var på webbsidorna du klickar/har klickat)
  • IP-adress
  • Korrespondens med oss (exempelvis personuppgifter som du lämnar i samband med kontakter med oss)

Varför vi behandlar dina personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för olika ändamål. Vilka personuppgifter som vi använder beror på ändamålet. Nedan följer våra olika ändamål för personuppgiftsbehandling:

1.  Marknadsföring, t.ex. genom våra nyhetsbrev och via utskick med branschnyheter eller information om våra utbildningar, erbjudanden, event etc. → Behandling sker utifrån vårt berättigade intresse av att vi ska kunna skicka riktad marknadsföring med erbjudande till dig.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt lämnade samtycke genom att info(at)indigoipex.se​och du kan alltid avregistrera dig från våra utskick i respektive kanal.

2. Genomföra och hantera ditt deltagande i kurser, seminarier och event → Behandling sker med stöd av vårt berättigade intresse att administrera och följa upp våra kurser, seminarier och event samt att ge information som du behöver känna till inför och efter ditt deltagande.

Hur vi delar dina personuppgifter

Vi hanterar dina personuppgifter konfidentiellt. Vi kommer inte att sälja eller hyra ut dina personuppgifter till andra. Vi kommer inte utan ditt tillstånd att använda eller dela dina personuppgifter på sätt som inte har samband med de sätt som beskrivs vid tidpunkten då du lämnar uppgifterna. Vi anlitar leverantörer och tillhandahållare (“ombud”) för att genomföra vissa uppgifter å våra vägnar. Till exempel kan ombuden leverera produkter till dig, tillhandahålla service och support för produkter, underhålla vårt IT-system och hjälpa oss i samband med marknadsföring och kommunikation. Ombuden kommer endast att få tillstånd att erhålla de personuppgifter som de behöver för att genomföra tjänsterna. De är förpliktade att bevara konfidentialiteten hos de uppgifter som mottas å våra vägnar och de får inte använda uppgifterna för andra ändamål.

Lagring

Allmänt sett sparar vi dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag, till exempel under 7 år för att uppfylla krav i bokföringslagen.

I övriga fall kommer vi regelbundet se över vår personuppgiftshantering. Vi kan exempelvis radera dina uppgifter om du inte har varit i kontakt med oss på länge.

Dina rättigheter

Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas.

Vi kommer alltid att radera dina uppgifter i den utsträckning som krävs enligt tillämplig lag och vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Du har också rätt att invända mot vår behandling (till exempel den behandling som baseras på våra berättigade intressen) eller begära att få de uppgifter som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (så kallad dataportering).

Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke, t.ex. det samtycke som du som privatperson lämnar när du börjar prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Klagomål och tillsynsmyndighet

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att framställa klagomål till Integritetsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling.

Samtycke och överenskommelse 

Genom att använda denna webbplats lämnar du ditt samtycke till villkoren i denna Policy. Var vänlig att inte lämna några personuppgifter på denna webbplats om du inte samtycker till dessa villkor.

Ändringar i denna Policy 

Om vi ändrar denna Policy kommer vi att publicera den omarbetade policyn här, tillsammans med datumet för den omarbetade versionen. Eventuella ändringar kommer att gälla från datumet för omarbetningen

Kontakta oss

Om du har ytterligare frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post info(at)indigoipex.se