SE om du känner igen dig i något av nedanstående påståenden

 Vi har ständig brist på resurser

 1. Vi har ständiga krav och förväntningar på oss att effektivisera för att kunna leverera våra tjänster och produkter
 2. Vi lägger ner mycket tid på att släcka bränder och halkar efter i det strategiska utvecklingsarbetet
 3. Vi har missnöjda medarbetare och har svårt att behålla vår personal
 4. Vi har olika uppfattning om hur man ska bedriva verksamheten och vad som ska prioriteras
 5. Vi har krav på oss att digitalisera och att kunna använda ny teknik
 6. Vi uppnår sällan våra mål avseende kvalitet/kundnöjdhet, tid och ekonomi
 7. Vi har en ny strategi, men saknar förmåga att implementera
 8. Det råder motsättningar om hur vi ska utveckla verksamheten vidare
 9. Vi har ingen genomtänkt metod för att genomföra utvecklingsarbete
 10. Vi hanterar inte åsiktsskillnader – motsättningar mellan nyckelpersoner
 11. Det råder bristande helhetssyn i vår organisation – varje del optimerar sin del av verksamheten – ”silotänk”
 12. Vi vet att vi måste utvecklas men vi vet inte var vi ska börja
 13. Vi har byggt in personberoenden som gör oss sårbara
 14. Vi har starka subkulturer som gör att det blivit ett ”vi och dom tänk”
 15. Vi saknar en tydlig målbild och strategi för vår verksamhet
 16. Vi har svårt att få våra medarbetare engagerade i utvecklingsarbeten
 17. Vi har svårt att fånga upp förbättringsmöjligheter i vardagen
 18. Vi får inte riktigt till det att ständigt utveckla vår verksamhet
 19. Våra chefer har inte rätt förutsättningar för att bedriva utvecklingsarbete
 20. Vi har ett flertal IT-system där delarna inte pratar med varandra