SE om du känner igen dig i något av nedanstående påståenden

 

 1. Vi har ständig brist på resurser
 2. Vi har ständiga krav och förväntningar på oss att effektivisera för att kunna leverera våra tjänster och produkter.
 3. Vi lägger ner mycket tid på att släcka bränder och halkar efter i det strategiska utvecklingsarbetet
 4. Vi har missnöjda medarbetare och har svårt att behålla vår personal
 5. Vi har olika uppfattning om hur man ska bedriva verksamheten och vad som ska prioriteras
 6. Vi har krav på oss att digitalisera och att kunna använda ny teknik
 7. Vi uppnår sällan våra mål avseende kvalitet/kundnöjdhet – tid -Kostnad (ekonomi)
 8. Vi har en ny strategi, men saknar förmåga att implementera
 9. Det råder motsättningar om hur vi ska utveckla verksamheten vidare
 10. Vi har ingen genomtänkt metod för att genomföra utvecklingsarbete
 11. Vi hanterar inte åsiktsskillnader – motsättningar mellan nyckelpersoner
 12. Det råder bristande helhetssyn i vår organisation – varje del optimerar sin del av verksamheten – ”silotänk”
 13. Vi vet att vi måste utvecklas men vi vet inte var vi ska börja.
 14. Vi har byggt in personberoenden som gör oss sårbara
 15. Vi har starka subkulturer som gör att det blivit ett ”vi och dom tänk”.
 16. Vi saknar en tydlig målbild och strategi för vår verksamhet
 17. Vi har svårt att få våra medarbetare engagerade i utvecklingsarbeten
 18. Vi har svårt att fånga upp förbättringsmöjlighet i vardagen
 19. Vi får inte riktigt till det att ständigt utveckla vår verksamhet
 20. Våra chefer har inte rätt förutsättningar för att bedriva utvecklingsarbete
 21. Vi har ett flertal IT-system där delarna inte pratar med varandra