Våra utbildningar 2

Våra utbildningar  

Vår samlade erfarenhet och kunskap som vi gärna delar med oss av.  

Med Indigo Ipex utbildningar anpassade efter er organisation hittar vi ert framtida arbetssätt vad gäller förändringsledning och förbättringsarbete. Utöver utbildningar inom förändringsledning och förändringsarbete erbjuder även UGL och exempelvis Fyrarummaren®.   

En stor del av våra kunder får utbildning i Indigo IPEX metodik och verktygen med fördelen att kunskapen under lång tid lever kvar i kundens organisation och utvecklas.  Utöver att kvalitén och effektiviteten ökar i våra kunders verksamheter,  utvecklas även förbättringskulturen i hela organisationen.

BOKA DIN PLATS  

Att leda utveckling och etablering av verksamhetsprocesser  

Utbildningen för dig som framgångsrikt vill leda processförbättringsarbete!  

 Indigo IPEX bjuder in till 9 utbildningsdagar utspridda över en termin i digitalt workshopformat, där våra erfarna utbildningsledare ger dig möjlighet att förvärva de färdigheter och praktiska verktyg som behövs för att leda ett lyckat processförbättringsarbete.

Under utbildningen får du verktygen för att framgångsrikt initiera och leda processförbättringsinitiativ och skapa bestående förändringar som i sin tur skapar strategiska fördelar.

indigo ipex & att leda

Vill du också lära dig att använda världens mest framgångsrika metod för processförbättring?

En metod som…

  • säkerställer strategisk nytta
  • involverar och skapar högt engagemang
  • utvecklar individuell och kollektiv kunskap om helhet och detaljer
  • danar företagskulturen på ett positivt sätt

Nu har du möjligheten! Ett öppet utbildningsprogram i digitalt workshopformat med uppstart den 17 juni!

Begränsat antal platser (min 6 max 8).

KontaktpersonER:

Fredrik Alsén

Nina Strömberg  

+46 73 35 87 777

Information 

Nästa utbildningstillfälle: 

Hösttermin 2021

  • Block 1 – Uppstart,  17 juni
  • Block 2, 19-20 aug
  • Block 3, 23-24 sep
  • Block 4, 20-22 okt
  • Block 5, 25 nov  

Plats: Online – Zoom (alternativt Teams om deltagarnas verksamheter inte tillåter Zoom på sina datorer) 

Pris: 37.000kr (exkl. moms)

 

Kommande utbildning

Att leda ”Strategisk dialog & planering av processutveckling”

Barium erbjuder verktyg och tjänster inom Business Process Management (BPM) i syfte att skapa hållbara processlösningar. Målgruppen är företag och organisationer som vill automatisera och kvalitetssäkra sina affärsprocesser, och samtidigt hålla dem uppdaterade. 

indigo ipex & Att leda

Under de senaste årens samarbete mellan Indigo IPEX och Barium har respektive organisations erfarenheter och styrkor lett till att ett kraftfullt koncept för att analysera, designa och implementera komplexa processer utvecklats.

Med Barium som verktyg bygger vi skräddarsydda applikationer som digitaliserar våra kunders verksamhetskritiska affärsprocesser.

Kontaktperson:

Nina Strömberg

+46 73 35 87 777

Information

Datum: 7-8 Maj

Plats: Online

Pris: 18.900kr (exkl. moms)

Kommande utbildning

Att dokumentera och visualisera processutveckling

Barium erbjuder verktyg och tjänster inom Business Process Management (BPM) i syfte att skapa hållbara processlösningar. Målgruppen är företag och organisationer som vill automatisera och kvalitetssäkra sina affärsprocesser, och samtidigt hålla dem uppdaterade. 

indigo ipex & att dokumentera

Under de senaste årens samarbete mellan Indigo IPEX och Barium har respektive organisations erfarenheter och styrkor lett till att ett kraftfullt koncept för att analysera, designa och implementera komplexa processer utvecklats.

Med Barium som verktyg bygger vi skräddarsydda applikationer som digitaliserar våra kunders verksamhetskritiska affärsprocesser.

Kontaktperson:

Nina Strömberg

+46 73 35 87 777

Information

Datum: 7-8 Maj

Plats: Online

Pris: 18.900kr (exkl. moms)

Kommande utbildning

Att skapa en kultur för ständig processförbättring

Barium erbjuder verktyg och tjänster inom Business Process Management (BPM) i syfte att skapa hållbara processlösningar. Målgruppen är företag och organisationer som vill automatisera och kvalitetssäkra sina affärsprocesser, och samtidigt hålla dem uppdaterade. 

Indigo ipex & att skapa

Under de senaste årens samarbete mellan Indigo IPEX och Barium har respektive organisations erfarenheter och styrkor lett till att ett kraftfullt koncept för att analysera, designa och implementera komplexa processer utvecklats.

Med Barium som verktyg bygger vi skräddarsydda applikationer som digitaliserar våra kunders verksamhetskritiska affärsprocesser.

Kontaktperson:

Nina Strömberg

+46 73 35 87 777

Information

Datum: 7-8 Maj

Plats: Online

Pris: 18.900kr (exkl. moms)

OM OSS | Indigo IPEX AB har över tjugo års erfarenhet av strategi-, ledarskaps- och verksamhetsutveckling inom privat och offentlig sektor.  Vi har ofta varit ett verktyg för kunden att realisera strategier och genomföra förbättringar.

info@indigoipex.se

Tel: + 46 72 944 66 10