Vad vi gör

Förändringsledning 

Förändringsledning är i dag en av de viktigaste faktorerna för utveckling och att uppnå värdeskapande och harmoniska organisationer. 

Inte minst för att effektivisera användandet av våra skattepengar när det gäller offentlig verksamhet men även för privata företag som vill stärka sin konkurrenskraft på marknaden. Upplevelsen av en organisation, ett företag eller ett varumärke grundläggs i hur vi levererar till kunder eller intressenter och hur vi lever inom företaget.  Därför är det viktigt att ha en kontinuerlig uppdrags- och utvecklingsdialog inom verksamheten.

Indigo IPEX arbetsmodell och det sätt vi utformar våra kunders utvecklingsprojekt leder till att individuell och kollektiv kunskap om helhet och detaljer ökar, likaså minskar stuprörstänket och förståelsen för varandras och kundens behov ökar.

KOMPETENSUTVECKLING  

Vår samlade erfarenhet och kunskap som vi gärna delar med oss av.  

Med Indigo Ipex utbildningar anpassade efter er organisation hittar vi ert framtida arbetssätt vad gäller förändringsledning och förbättringsarbete. Utöver utbildningar inom förändringsledning och förändringsarbete erbjuder även UGL och exempelvis Fyrarummaren®.   

En stor del av våra kunder får utbildning i Indigo IPEX metodik och verktygen med fördelen att kunskapen under lång tid lever kvar i kundens organisation och utvecklas.  Utöver att kvalitén och effektiviteten ökar i våra kunders verksamheter,  utvecklas även förbättringskulturen i hela organisationen.

När finns det behov av förändringsledning?

Se om du känner igen dig i något av de påståenden som listas under knappen. 

 

 

Våra arbetsmodeller och processer:

… medverkar till att medarbetarnas kunskap, kompetens och kreativitet tillvaratas.

vilket leder till högt engagemang, förändringsvilja och ökad arbetsglädje…

som stimulerar till innovation och ger mätbara långsiktiga effekter!

Styrkan med Indigo IPEX arbetssätt är att det på ett pedagogiskt och lättförståeligt sätt skapas lärande. Indigo IPEX utvecklar kunders förändringskraft genom att utveckla intern kapacitet för att exempelvis utföra processbaserad verksamhetsutveckling.

 

Varför är Indigo Ipex värdefulla i en förändringsprocess?

Indigo IPEX:

  • utmanar, involverar och skapar engagemang hos chefer och medarbetare
  • skapar en långsiktig och bestående förbättringsförmåga hos kunder
  • skapar förståelse för komplexa sammanhang
  • tillhandahålller metodik och arbetssätt som hanterar både strukturella och kulturella utmaningar
  • är bra på att utveckla internt ägarskap och implementeringsvilja
  • har lång erfarenhet av att utveckla interna förbättringsledare
  • använder metoder som underlättar helhetsförståelse och strategiskt resultatfokus i förbättringsarbetet
  • är bra på att hjälpa kunder att ta tillvara på organisationens kunskap hos såväl chefer som medarbetare
  • använder ett väl beprövat och dokumenterat arbetssätt med enkla verktyg som säkerställer att kunder kan fortsätta förbättringsarbetet på egen hand
  • har ett brett nätverk av nöjda kunder som gärna delar med sig av sina erfarenheter av förändringsledning och kompetensutveckling med Indigo IPEX

OM OSS | Indigo IPEX AB har över tjugo års erfarenhet av strategi-, ledarskaps- och verksamhetsutveckling inom privat och offentlig sektor.  Vi har ofta varit ett verktyg för kunden att realisera strategier och genomföra förbättringsprogram. 

info@indigoipex.se

Tel: + 46 72 944 66 10